เข้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตอง

Facebook โรงเรียนบ้านตอง     

เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเข้ากลุ่มไลน์โรงเรียนบ้านตอง
เพื่อการติดต่อสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ชั้นเรียน ลิ้ง
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3

โรงเรียนบ้านตอง ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
E-mail : bantong@ednan1.go.th Tel. 085-0545518
พัฒนาโดย ICT BANTONG @Team bantong.ac.th 2020

COVID-19